Zawartość

Wizytacja w Policyjnej Izbie Dziecka w Bydgoszczy.

Data: 
2018-03-05

5 marca 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zwizytowali Policyjną Izbę Dziecka w Bydgoszczy.

Placówka dysponuje łącznie 13 miejscami. Warunki bytowe uznano za dobre (czysto, schludnie, dostęp do światła). W trakcie wizytacji w placówce przebywał jeden nieletni, od którego nie otrzymano sygnałów mogących świadczyć o złym i poniżającym traktowaniu. Mechanizm wysoko ocenił:

  • stosowaną praktykę dającą dobry efekt psychologiczny, polegającą na tym, że funkcjonariusz pełniący rolę wychowawcy każdorazowo jest ubrany po cywilnemu, co w zamierzeniu ma zmniejszyć poziom napięcia u doprowadzonego nieletniego
  • wielość i tematyka szkoleń, w których uczestniczyli etatowi funkcjonariusze placówki.

Wizytujący zidentyfikowali problemy systemowe braku badań lekarskich u wszystkich doprowadzonych nieletnich oraz kontrola osobista nieletnich połączona z rozebraniem się ich do naga. Ponadto pewne wątpliwości KMPT wzbudził sposób przeprowadzania tej kontroli.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT