Godło RP

Wizytacja w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Straży Granicznej w Terespolu

Data: 
2018-04-17

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur oraz przedstawiciel Zespołu d/s Równego Traktowania przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Straży Granicznej w Terespolu.

17 kwietnia 2018 roku Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytował Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych w Placówce Straży Granicznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164. Pomieszczenie przeznaczone jest dla 26 osób. W dniu wizytacji w PdOZ nie przebywały osoby zatrzymane.

Wizytujący ocenili warunki bytowo-sanitarne w PdOZ jako dobre. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość regulacji natężenia światła w pokojach dla osób zatrzymanych, co pozwala funkcjonariuszom Straży Granicznej na odpowiednie wykonywanie obowiązków służbowych w porze nocnej, przy jednoczesnym zapewnieniu odpoczynku zatrzymanym.  Jednocześnie, w trakcie wizytacji Zespół KMP stwierdził brak dostosowania PdOZ do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wizytujący otrzymali informację na temat uchybień, które uznać należy za problemy systemowe, wynikające z braku odpowiednich rozwiązań prawnych na poziomie ustawowym. Ustalono, że osoby zatrzymane poddaje się dwuetapowemu szczegółowemu sprawdzeniu mogącemu przybierać formę kontroli osobistej. Ponadto, badanie lekarskie osób zatrzymanych w PdOZ przeprowadza się co do zasady w obecności funkcjonariusza SG.

Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych w PdOZ, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT