Godło RP

Wizytacja w Komisariacie Policji Warszawa-Targówek (KRP Warszawa VI) przy ul. Chodecka 3/5

Data: 
2018-09-24

24 września 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Warszawa Targówek, ul. Chodecka 3/5.W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją.

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. Zastrzeżenia wizytujących wzbudził jednak zły stan materialny pomieszczeń, w tym kwestia dostosowania placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Delegacja została poinformowana o planowanym remoncie obiektu, który ma się rozpocząć w przyszłym roku.

W ocenie delegacji KMPT wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:

  • nie wszyscy zatrzymani są bowiem badani przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym),
  • zdarza się, że konsultacje z obrońcą odbywają się w pokojach służbowych pod nadzorem funkcjonariuszy,
  • w budynku komisariatu (w tym przy wejściu do jednostki) brak było informacji o możliwości złożenia skargi lub wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Delegacja zwróciła też uwagę, że pomieszczenia, w których policjanci prowadzą czynności służbowe (przesłuchania, rozpytania) nie są monitorowane.

Rekomendacje KMPT, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

 
  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT