Zawartość

Wizytacja w Placówce Całodobowej Opieki - Domu Opieki Pogodna Przystań w Starej Wsi k/Otwock

Data: 
2018-12-05

W dniu 5 grudnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur udali się w celu przeprowadzenia wizytacji do Domu Opieki „Pogodna Przystań” w Starej Wsi. Placówka jest zarejestrowana w rejestrze Wojewody Mazowieckiego (Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), pod numerem 2162/2014 z dnia 29.10.2014 r. na czas nieokreślony.

Pod wskazanym adresem znajdował się dom rodzinny, który z zewnątrz nie był w żaden sposób oznaczony. W trakcie rozmowy z mieszkanką, która podała się za osobę wynajmującą dom, przedstawiciele KMPT dowiedzieli się, iż Dom Opieki „Pogodna Przystań” nie istnieje już pod podanym adresem. Od marca tego roku, według informacji otrzymanych od rozmówczyni, funkcjonuje tu Rodzinny Dom Opieki Agnieszka Kaczyńska. Właścicielka nie była w stanie odpowiedzieć na pytanie czy obecna placówka jest gdziekolwiek zarejestrowana. W trakcie rozmowy jeden z przedstawicieli KMPT dokonał oglądu pomieszczeń domu (dwa piętra) oraz rozmawiał z osobami przebywającymi pod opieką placówki. W wyniku otrzymanych od właścicielki informacji, przedstawiciele KMPT odstąpili od dalszych czynności wizytacyjnych.

Z obserwacji wizytujących oraz uzyskanych od rozmówczyni informacji wynikało, iż w domu przebywa 8 starszych osób, które znajdują się w różnym stanie otępienia. Były one zadbane, jednak w słabym kontakcie logicznym.

Następnego dnia przedstawicielka KMPT skontaktowała się telefonicznie z pracowniczką Oddziału do spraw Pomocy Stacjonarnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Po przedstawieniu zaistniałej sytuacji, otrzymała informację,
iż placówki całodobowej opieki są usuwane z  rejestru Wojewody Mazowieckiego jedynie na wniosek właściciela takiej placówki, np. w sytuacji, gdy placówka zbankrutuje i właściciel powiadomi o tym fakcie Urząd Wojewody. W przeciwnym wypadku Urząd nie ma wiedzy na temat zaprzestania funkcjonowania takiej placówki.

W związku z wątpliwościami czy obecna placówka funkcjonuje legalnie, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur zwróci się do Wojewody z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w tej placówce.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT