Godło RP

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Warszawie-Włochach (ul. 17 stycznia 57).

Data: 
2018-12-10

W dniu 10.12.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Komisariatu Policji Warszawa Włochy. Wizytowany Komisariat podlega Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III – Ochota, Ursus, Włochy, zlokalizowanej przy ul. Opaczewskiej 8 w Warszawie.

W Komisariacie funkcjonują dwa wydziały: Wydział Prewencji i Wydział Kryminalny.

W ramach wizytacji dokonano oglądu pomieszczeń służbowych oraz dokonano inspekcji samochodów służbowych, służących do konwojowania osób zatrzymanych. Przeprowadzono również rozmowę z Zastępcą Komendanta i funkcjonariuszami oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją. W trakcie wizytacji w Komisariacie nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Delegacja KMPT oceniła negatywnie stan materialny pomieszczeń służbowych: w komisariacie panują złe warunki bytowe -  pomieszczenia w większości wymagają remontu. Brakuje także przyborów biurowych. Przykładowo, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego są stłoczeni na niewielkiej przestrzeni, co wydaje się szczególnie niepokojące w przypadku jednoczesnego przesłuchiwania kilku osób w tym samym pomieszczeniu. W opinii funkcjonariuszy takie zdarzenia są normą.

Delegacja KMPT nie uzyskała wprawdzie informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania, jednakże odnotowano praktykę profilaktycznego stosowania kajdanek z tyłu podczas transportu osób zatrzymanych. W ocenie KMPT taka praktyka stwarza ryzyko złego traktowania. Budzi też wątpliwości w odniesieniu do zasady proporcjonalności wskazanej w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego.

Wizytujący odnotowali, że każda osoba zatrzymana na Komisariacie przed przewiezieniem i umieszczeniem jej w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, jest poddana badaniu lekarskiemu.

Delegacja KMPT zwróciła uwagę na konieczność wsparcia personelu poprzez zapełnienie wolnych wakatów oraz prowadzenie szkoleń pozwalających podnosić kwalifikacje zawodowe i umiejętności interpersonalne.

Szczegółowe rekomendacje zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.


 

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT