Zawartość

Wizytacja w Komisariacie Policji Warszawa-Ursus (ul.Sosnkowskiego 16)

Data: 
2018-12-11

W dniu 11.12.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Komisariatu Policji Warszawa Ursus.

Wizytowany Komisariat podlega pod Komendę Rejonową Policji Warszawa III – Ochota, Ursus, Włochy mieszczącą się przy ul. Opaczewskiej 8 w Warszawie.
W Komisariacie funkcjonują dwa wydziały: Wydział Prewencji i Wydział Kryminalny. W skład Wydziału Prewencji wchodzą: Rewir Dzielnicowych, Ogniwo Patrolowo Interwencyjne oraz Zespół Dyżurnych.

Komisariat Policji Warszawa Ursus usytuowany jest w tym samym budynku co dom kultury. Wydaje się to być problematyczne, ponieważ do obu instytucji prowadzi to samo wejście.
W praktyce jest tak, że osoby zatrzymywane (które czasami bywają agresywne) są wprowadzane na Komisariat tym samym wejściem, z którego korzystają dzieci uczęszczające na zajęcia w domu kultury, co może narażać ich na stres. 

Komisariat mieści się na dwóch kondygnacjach: wyższym parterze oraz piętrze. Przy budynku znajduje się podjazd, natomiast wewnątrz zainstalowana została winda, która pozwala przedostać się na dyżurkę Komisariatu.

Jak ustaliła delegacja KMPT, w Komisariacie jest praktyka każdorazowego używania kajdanek podczas doprowadzenia, wykonywania czynności służbowych na terenie Komisariatu (przesłuchań, rozpytań) oraz w czasie transportu. W ocenie KMPT taka praktyka stwarza ryzyko złego traktowania. Budzi też wątpliwości w odniesieniu do zasady proporcjonalności wskazanej w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego.

Delegacja KMPT zwróciła także uwagę na konieczność wsparcia personelu poprzez zapełnienie wolnych wakatów oraz prowadzenie szkoleń pozwalających podnosić kwalifikacje zawodowe i umiejętności interpersonalne.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT