Zawartość

Wizytację w Komisariacie Kolejowym Policji w Warszawie (Al. Jerozolimskie 54)

Data: 
2018-12-13

W dniu 13 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadził wizytację w  Komisariacie Kolejowym Policji w Warszawie, mieszczącym się przy
Al. Jerozolimskich 54.

W toku wizytacji dokonano  oglądu pomieszczeń służbowych i radiowozów,  przeprowadzono rozmowy z Zastępcą Komendanta i funkcjonariuszami oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją. W trakcie wizytacji w Komisariacie przeprowadzono również rozmowę z osobą zatrzymaną.

Wizytowany Komisariat podlega Komendzie Stołecznej Policji. Mieści się w podziemiach dworca PKP Warszawa Centralna. W Komisariacie funkcjonują dwa wydziały: Wydział Prewencji i Wydział Kryminalny.

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osoby pozostającej w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. Uzasadnione zastrzeżenie budzi jednak fakt, że osoba zatrzymana nie została poinformowana przez funkcjonariuszy o swoich prawach, ani też nie udzielono jej informacji o możliwości przeprowadzenia badania lekarskiego. Tymczasem zgodnie ze stanowiskiem zawartym w standardach Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu: prawa osób pozbawionych wolności nie mają większej wartości, jeśli osoby te nie są świadome ich istnienia.

Delegacja zwróciła również uwagę, że pomieszczenia, w których policjanci prowadzą czynności służbowe (przesłuchania, rozpytania) nie są monitorowane. Na terenie Komisariatu znajduje się również tzw. „pomieszczenie służbowe”, gdzie realizowane są czynności związane z zatrzymaniem”. Jest ono monitorowane. Przebywają w nim osoby zatrzymane, które oczekują na przewiezienie do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych (PdOZ).

Analizując dokumentację wizytujący zidentyfikowali problem zbyt długiego przebywania na Komisariacie osób oczekujących na przewiezienie do PdOZ. Czas oczekiwania trwa nawet  19-20 godzin. Funkcjonariusze tłumaczą zaistniały fakt problemem ze znalezieniem Pomieszczenia z wolnymi miejscami. Niekiedy zatrzymani są dowożeni z tego powodu poza Warszawę.

Delegacja KMPT podkreśliła konieczność wsparcia personelu poprzez zapełnienie wolnych wakatów oraz prowadzenie szkoleń, które umożliwią podnoszenie kompetencji zawodowych, pogłębianie umiejętności interpersonalnych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

Szczegółowe rekomendacje zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT