Godło RP

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji Warszawa-Mokotów (ul. Wita Stwosza 31).

Data: 
2018-12-18

W dniu 18 grudnia 2018 r., przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Rewiru Dzielnicowych V i VI, mieszczącego się przy ul. Wita Stwosza 31.

Wizytowany Rewir podlega pod Komendę Rejonową Policji Warszawa II – Mokotów, Ursynów, Wilanów, mieszczącą się przy ul. Malczewskiego Warszawie. Funkcjonują w nim 3 wydziały: Wydział Prewencji, Wydział do spraw Nieletnich i Patologii oraz Wydział Wywiadowczo – Patrolowy.

W ramach wizytacji przeprowadzono ogląd pokoi policjantów, porozmawiano z Naczelnikami Wydziałów, dokonano analizy rejestrów i wybranej dokumentacji, wykonano dokumentację fotograficzną, dokonano inspekcji radiowozu policyjnego.

Czynności z udziałem osób zatrzymanych realizuje wyłącznie Wydział do spraw Nieletnich i Patologii. Jak ustalono wszelkie czynności procesowe z nieletnim prowadzone są w obecności rodziców/opiekunów. W przypadku zatrzymania cudzoziemca, nie posługującego się językiem polskim, wzywani są tłumacze. Policjanci nie zgłaszali w tym zakresie problemów.

Wszelkie czynności z osobą zatrzymaną przez Wydział Prewencji realizowane są w Komendzie Rejonowej Policji II. W wizytowanym Rewirze funkcjonuje Zespół do spraw Wykroczeń. Ponadto, realizowane są rozpytania i przesłuchania w ramach pomocy prawnej.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

 

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT