Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (ul. Żwirki i Wigury 1)

Data: 
2018-12-19

W dniu 19 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie położny przy ul. Żwirki i Wigury 1. W czasie wizyty dokonano oglądu pomieszczeń służbowych, przeprowadzono rozmowy z personelem, zapoznano się  z wybraną dokumentacją oraz dokonano inspekcji samochodu służącego do konwojowania osób zatrzymanych. W trakcie wizytacji w Komisariacie nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzania sposobu traktowania osób zatrzymanych przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Osoby wizytujące nie uzyskały informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania.

W ocenie delegacji KMPT wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
• nie wszyscy zatrzymani są bowiem badani przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym),
• zdarza się, że kontakt osoby zatrzymanej z obrońcą odbywa się pod nadzorem funkcjonariuszy,
• osoby zatrzymane poddawane są kontroli osobistej, która czasem połączona jest z rozebraniem zatrzymanego do bielizny,
• brak listy adwokatów i radców prawnych wpisanych na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie i Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie,
• w budynku Komisariatu (w tym przy wejściu do jednostki) brak było wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Delegacja zwróciła też uwagę, że pomieszczenia, w których policjanci prowadzą czynności służbowe (przesłuchania, rozpytania) nie są monitorowane.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT