Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji Warszawa-Wesoła (ul. Raczkiewicza 21).

Data: 
2018-12-20

W dniu 20 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Warszawa Wesoła, ul. Raczkiewicza 21. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z osobą przesłuchiwaną, funkcjonariuszami i pracownikami Komisariatu oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją. W trakcie wizytacji w Komisariacie nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Wizytowany Komisariat podlega pod Komendę Rejonową Policji Warszawa VII. Mieści się w dwu kondygnacyjnym budynku, oddanym do użytku 3 lata temu. Pełni w nim służbę 37 funkcjonariuszy. Stan materialny pomieszczeń służbowych delegacja KMPT oceniła pozytywnie.

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. Niepokój budzi jednak praktyka profilaktycznego stosowania kajdanek podczas transportu osób zatrzymanych. Takie rozwiązanie ma na celu przeciwdziałanie ewentualnej próbie ucieczki zatrzymanego.

W ocenie KMPT kajdanki nie powinny być stosowane wobec wszystkich osób transportowanych, a tylko wtedy, gdy wyraźnie uzasadnia to ocena ryzyka w indywidualnym przypadku, kiedy ich zastosowanie wydaje się absolutnie konieczne.

Wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
• nie wszyscy zatrzymani są bowiem badani przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym),
• badania lekarskie odbywają się w zasięgu wzroku i słuchu funkcjonariuszy, mimo iż personel medyczny nie prosi o taka asystę,
• konsultacje z obrońcą odbywają się pod nadzorem funkcjonariuszy,
• w budynku komisariatu (w tym przy wejściu do jednostki) brak było informacji o możliwości złożenia skargi lub wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
• w rejestrze wejść do budynku (Książka ewidencji przepustek jednorazowych) nie odnotowuje się godziny wejścia i wyjścia z Komisariatu,
• pomieszczenia, w których policjanci prowadzą czynności służbowe (przesłuchania, rozpytania) nie są monitorowane,
• przesłuchania nie są zazwyczaj nagrywane, mimo iż procedura karna przewiduje możliwość rejestracji obrazu lub dźwięku.

Rekomendacje KMPT, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT