Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Zgierzu.

Data: 
2019-02-05

W dniu 5 lutego 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (dalej: KMPT) przeprowadzili wizytację prewencyjną Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (dalej: Pomieszczenie, Izba, PdOZ) Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, mieszczącej się przy ul. Długiej 58/60. 
Na miejscu ustalono, iż od połowy grudnia 2018 r. toczą się w niej prace remontowe i Pomieszczenie od tego czasu jest wyłączone z użytku. Ze względu na remont osoby zatrzymane przewożone są do pobliskich pomieszczeń w Łodzi i Łęczycy. Izba dysponuje 17 miejscami dla zatrzymanych. Z uzyskanych informacji wynika, iż w dniu wizytacji KMPT Izba miała zostać oddana do użytku. Zdaniem wizytujących nie była ona jednak odpowiednio przygotowana ze względu na kończące się tam prace budowlane.
W trakcie wizytacji wykonano następujące czynności:

  • przeprowadzono ogląd pomieszczeń Izby, w tym sprawdzono stan wyposażenia pokoi dla zatrzymanych;
  • przeprowadzono rozmowy z Zastępcą Komendanta, p.o. Komendanta, specjalistą Wydziału Prewencji oraz z profosem;
  • dokonano analizy rejestrów i wybranej dokumentacji prowadzonej w PdOZ;
  • wykonano dokumentację fotograficzną. 

 Z uzyskanych informacji wynika, że Izba posiada stałą jednoosobową obsadę, bez względu na ilość osób zatrzymanych przebywających w niej w danym czasie. Podczas podsumowania wizytacji w obecności p.o. Komendanta oraz Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Zgierzu, przedstawiciele KMPT przekazali zastrzeżenia dotyczące następujących kwestii:

  • brak obligatoryjnych badań dla wszystkich osób zatrzymanych
  • brak listy adwokatów na terenie PdOZ
  • brak biustonoszy zastępczych dla kobiet

Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Dla sporządzenia raportu konieczne jest uzyskanie informacji pisemnych, o które zwrócono się w trakcie wizytacji oraz analiza zgromadzonego materiału.
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT