Zawartość

Wizytacja w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Myśliborzu

Data: 
2019-03-04

W dniu 4 marca 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PdOZ) w Komendzie Powiatowej Policji w Myśliborzu, przy ul. Łużyckiej 21A. Pomieszczenie przeznaczone jest dla maksymalnie 8 osób. W dniu wizytacji w Pomieszczeniu nie przebywały osoby zatrzymane.

Warunki sanitarno-bytowe uznać należy za bardzo dobre. Uwagę wizytujących zwróciła możliwość automatycznego uchylania okien w celach mieszkalnych, co niewątpliwie powoduje zwiększenie częstotliwości wietrzenia pomieszczeń. Dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza osoby zatrzymane umieszczone w PdOZ, jak również pełniący tam służbę funkcjonariusze nie są narażeni na zaduch i nieprzyjemny zapach.

Z przeprowadzonych z funkcjonariuszami rozmów wynika, iż zarówno badanie lekarskie zatrzymanego przed umieszczeniem w PdOZ, jak również spotkania z adwokatem lub radcą prawnym już w czasie osadzenia odbywają się, co do zasady, przy udziale funkcjonariusza Policji. W opinii KMPT, a także w oparciu o standardy międzynarodowe, sytuacje takie nie powinny mieć miejsca. Przeprowadzający badanie lekarz oraz pełnomocnik są pierwszymi osobami, którym osoba zatrzymana może przekazać informacje dotyczące stosowanych wobec niej tortur lub innych form złego traktowania. Nieuzasadniona obecność funkcjonariusza sprawić może, że osoba zatrzymana pod wpływem strachu lub wstydu nie przekaże istotnych informacji, które uznaje za intymne lub poufne.

W ocenie Mechanizmu dokumentacja prowadzona jest w sposób rzetelny. Na uwagę zwraca standardowe sporządzanie notatki służbowej ze szczegółowym opisem występujących u osoby zatrzymanej widocznych obrażeń. Notatka dołączana jest do protokołu zatrzymania. Jednocześnie wskazać należy, iż w przypadku jednego z umieszczonych w PdOZ obcokrajowców, w protokole zatrzymania brak było jakiejkolwiek informacji dotyczącej stopnia znajomości języka polskiego, a także języka w jakim został pouczony o swoich prawach oraz o ewentualnej obecności tłumacza podczas przeprowadzanych wobec rzeczonego cudzoziemca czynności.

W jednostce przygotowana jest lista adwokatów i radców prawnych, z którymi mogą skontaktować się osoby zatrzymane, natomiast funkcjonariusze nie mają świadomości jej istnienia. W związku z powyższym osoby zatrzymane nie mają faktycznego dostępu do wspomnianej listy.

Dalsze informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych w PdOZ, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT