Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Placówce Całodobowej Opieki Elite Prestige w Liczu.

Data: 
2019-04-03

W dniu 3 kwietnia 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Domu Seniora „Elite Prestige” w Liczach 77 (gmina Kwidzyn). Placówka działa na mocy zezwolenia z dnia 26 czerwca 2013 r. [PS-IV.9423.1.14.2013] wydanego przez Wojewodę Pomorskiego, z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku. Dom dysponuje 36 miejscami, w dniu wizytacji przebywało 30 osób.

Warunki sanitarno-bytowe uznać należy za bardzo dobre, uwagę zwraca przede wszystkim wystrój i czystość w placówce. Z obserwacji wizytujących oraz rozmów z mieszkańcami domu wynika, iż są oni otoczeni odpowiednią opieką, a personel w kontaktach z pensjonariuszami wykazuje się szacunkiem, profesjonalizmem i empatią. Ekspert KMPT obecny podczas wizytacji zwrócił uwagę na brak w placówce pokoju lekarskiego, w którym odbywałyby się badania i konsultacje medyczne. Obecnie wszelkie czynności z udziałem lekarza prowadzone są w części wspólnej placówki, co skutkuje utrudnieniami w postaci konieczności wypraszania przebywających w części wspólnej mieszkańców do innych pomieszczeń, na czas trwania badania. Brak progów w drzwiach i pod prysznicem, winda przewożąca mieszkańców z sypialni znajdujących się na pierwszym piętrze budynku do części dziennej na parterze, jak również łóżka o regulowanej wysokości m.in. sprawiają, placówkę uznać należy za w dużej mierze dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Wizytujący z uznaniem przyjęli fakt zawierania umów trójstronnych, w których za każdym razem jedną ze stron jest osoba przyjmowana do placówki. W tym miejscu podkreślić jednak należy, że podpisanie umowy przez pensjonariusza, który znajdował się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, na gruncie art. 82 Kodeksu cywilnego prowadzi do nieważności zawartej umowy. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie przyjmowanych do placówki, z racji braku zdolności do czynności prawnych ich podpis na umowie nie rodzi skutków prawnych. Przedstawiciele KMPT przypominają również, iż w oparciu o art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodę na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu seniora musi wydać sąd. 

Dalsze informacje oraz rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur mające na celu poprawę traktowania osób przebywających w placówkach całodobowej opieki, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 
 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT