Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Kruszwicy.

Data: 
2019-04-11

W dniu 11.04.2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Komisariatu Policji w Kruszwicy.

Wizytowany Komisariat podlega pod Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu. W Komisariacie funkcjonują 3 zespoły: Zespół Prewencji, Zespół Kryminalny i Zespół ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii (łącznie 25 policjantów). Komisariat działa całodobowo, jednakże pełna obsada jest w godzinach 7.30-15.30. Po godzinie 15.30 służba odbywa się w terenie. W Komisariacie wywieszony jest numer telefonu, pod który należy dzwonić w przypadku nieobecności policjantów. Wówczas patrol przyjeżdża do Komisariatu i zajmuje się sprawą interesanta.

W Komisariacie nie ma taserów i innych środków przymusu bezpośredniego, pobieranych i zapisywanych w rejestrach. Policjanci wyposażeni są w standardowy zestaw (kajdanki, gaz, pałka, broń). Warunki są dobre, w tym roku planowany jest remont polegający na odświeżeniu pomieszczeń. Przesłuchania odbywają się w pokojach policjantów i nie są nagrywane. W Komisariacie znajduje się pokój służbowy, w którym na krótki czas 1-2 godziny (wg relacji policjantów) są umieszczane osoby zatrzymane. Znajduje się w nim cześć dla osób zatrzymanych, zamykana na klucz, za kratą, z ławką oraz cześć dla policjantów, w której znajduje się krzesło, biurko i alkomat. Pomieszczenie jest monitorowane, jednak w dniu wizytacji delegacja KMPT została poinformowana, że od kilku dni jest awaria i kamera z tego pomieszczenia nie działa. Nie prowadzi się ponadto żadnego rejestru osób umieszczanych w tym pomieszczeniu. W ocenie wizytujących konieczne jest także doposażenie Komisariatu w nowy samochód służbowy. Delegacja KMPT zwróciła także uwagę na konieczność wsparcia personelu poprzez prowadzenie szkoleń pozwalających podnosić kwalifikacje zawodowe i umiejętności interpersonalne.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT