Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Działdowie.

Data: 
2019-05-13

W dniu 13 maja 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Działdowie. Pomieszczenie posiada 8 miejsc (4 cele). W trakcie wizytacji w placówce przebywała jedna osoba zatrzymana.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób zatrzymanych przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli
to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem, a następnie przedstawianie rekomendacji właściwym władzom w celu poprawy traktowania oraz warunków osób zatrzymanych i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, mając na uwadze odpowiednie standardy organizacji międzynarodowych.

Podczas oglądu osoby wizytujące zauważyły na ścianach jednej z celi zeschnięte ślady krwi. Z kolei w innej z cel unosił się nieprzyjemny zapach. Przedstawiciele KMPT zwrócili również uwagę na brak staników jednorazowych dla kobiet.

W trakcie wizytacji ustalono, iż PdOZ nie dysponował listą adwokatów i radców prawnych udostępnianą osobom, które chciałyby skorzystać z prawa do obrony. Ponadto, zgodnie z uzyskanymi informacjami, funkcjonariusze Policji, na żądanie zatrzymanego, informują o fakcie zatrzymania wskazane przez niego osoby trzecie (brak możliwości samodzielnego poinformowania przez osobę zatrzymaną).

Wśród problemów z jakimi boryka się placówka zauważono również problem systemowy, a mianowicie przed umieszczeniem w PdOZ badaniu lekarskiemu nie są poddawane wszystkie osoby zatrzymane.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT