Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Placówce Całodobowej Opieki "Labirynt" w Olsztynie (ul. Paukszty 57).

Data: 
2019-05-14

W dniu 14 maja 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Placówkę Całodobowej Opieki „Labirynt” w Olsztynie. Delegacja dokonała oglądu wszystkich pomieszczeń placówki, przeprowadziła rozmowy z mieszkańcami, osobami odwiedzającymi i personelem oraz zapoznała się z wybraną dokumentacją.

Warunki bytowe zostały uznane za bardzo dobre. Wszystkie pomieszczenia były czyste, wolne od przykrych zapachów, mieszkańcy zaś byli zadbani. PCO dysponuje także bogatą ofertą rehabilitacji. Placówka w większej mierze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Delegacja nie odnotowała sygnałów świadczących o złym traktowaniu mieszkańców.

Przedstawiciele KMPT nie napotkali trudności w realizacji zadań.

Zebrane podczas wizytacji informacje zostaną poddane analizie w Biurze RPO.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT