Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w III Komisariacie Policji w Lublinie (ul. W. Kunickiego 42).

Data: 
2019-07-04

W dniu 04 lipca 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował III Komisariat Policji w Lublinie, ul. Władysława Kunickiego 42. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozu, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją, jak również wykonano dokumentację fotograficzną. Przeprowadzono także rozmowę z osobą zatrzymaną, która została dowieziona do komisariatu w trakcie wizytacji.

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. Stan materialny radiowozu i pomieszczeń służbowych oceniono pozytywnie. Budynek komisariatu został oddany do użytku w 2014 roku.

W ocenie delegacji KMPT wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
• w komisariacie nie jest prowadzona książka wejść i wyjść z jednostki osób cywilnych;
• każdej osobie konwojowanej z i do komisariatu zakładane są kajdanki w celach prewencyjnych;
• komisariat nie dysponował listą adwokatów, dzięki, której osoba zatrzymana mogłaby skontaktować się z wybranym przez siebie obrońcą;
• w budynku komisariatu (w tym przy wejściu do jednostki) nie został umieszczony wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
• przesłuchania nie są nagrywane, mimo iż procedura karna przewiduje możliwość rejestracji obrazu lub dźwięku – zob. art. 147 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1987).

Rekomendacje KMPT, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT