Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Warszawie-Wawrze.

Data: 
2019-07-17

17 lipca 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Warszawa-Wawer przy ul. Mrówczej 210 w Warszawie. W czasie wizyty pracownicy dokonali inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją, jak również wykonano dokumentację fotograficzną. W trakcie wizytacji na terenie Komisariatu nie znajdowały się żadne osoby zatrzymane.

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. Na uwagę zasługuje wysoki standard tymczasowych pomieszczeń przejściowych oraz fakt dostępności (w każdym z nich) wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka wraz ze wszystkimi danymi teleadresowymi.

Za dobrą praktykę należy uznać, że w Komisariacie prowadzona jest ewidencja osób wchodzących na teren komisariatu (pobierających przepustki). Pewnym mankamentem jednak jest brak praktyki rejestrowania godziny opuszczenia budynku (zdania przepustki).

W ocenie delegacji KMPT wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
• nie wszyscy zatrzymani są badani przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym). Pozytywnie należy jednak ocenić, że mimo braku wskazania konieczności każdorazowego badania zatrzymywanych cudzoziemców, w Komisariacie Warszawa-Wawer przyjęta jest taka praktyka.
• jak wynika z relacji funkcjonariuszy, w trakcie badania lekarskiego zatrzymani prewencyjnie mają założone kajdanki. Mogą być one zdjęte jedynie na wyraźne żądanie lekarza.

Rekomendacje KMPT, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT