Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Nasielsku.

Data: 
2019-08-05

W dniu 5 sierpnia 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Komisariat Policji w Nasielsku. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją. W czasie wizyty na Komisariacie przebywała jedna osoba zatrzymana, z którą przedstawiciele KMPT przeprowadzili rozmowę w warunkach zapewniających poufność.
Wizytowany Komisariat podlega pod Komendę Powiatową Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, funkcjonują tam następujące Zespoły: Zespół Dzielnicowych, Zespół Dyżurnych, Zespół Patrolowo-Interwencyjny, Referat Kryminalny oraz samodzielne stanowisko ds. Wykroczeń. Warunki bytowe wizytowanej placówki należy określić jako dobre, pokoje policjantów są dwuosobowe. Stan materialny samochodów służbowych wizytujący również ocenili pozytywnie.
W Komisariacie mogą przebywać osoby zarówno zatrzymane, jak i doprowadzone przez Policję do czynności procesowych, ale też takie, które przychodzą z własnej wolni, np. poszkodowani, którzy chcą zgłosić przestępstwo.
Wg relacji personelu czasami wśród przesłuchiwanych zdarzają się obcokrajowcy nie posługujący się językiem polskim. Komisariat dysponuje listą tłumaczy biegłych, którzy w razie potrzeby są wzywani. Policjanci nie zgłaszali w tym zakresie problemów.
Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. W ocenie wizytujących wzmocnienia wymagają jednakże podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
•    w Komisariacie nie ma listy adwokatów z urzędu, osoby przesłuchiwane mogą korzystać z adwokata lub pełnomocnika, jeśli takiego posiadają. W przeciwnej sytuacji policjanci pomagają znaleźć numery telefonów adwokatów z urzędu w internecie. Konsultacje z obrońcą odbywają się w większości przypadków pod nadzorem funkcjonariuszy;
•    nie wszyscy zatrzymani badani są przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym);
•    w budynku brak było informacji o instytucjach stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
•    przesłuchania odbywają się w pokojach policjantów i nie są nagrywane.
Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT