Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Nieporęcie.

Data: 
2019-08-06

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji w Nieporęcie. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją. W czasie wizyty na terenie komisariatu nie przebywała żadna osoba zatrzymana.
Wizytowany komisariat podlega pod Komendę Powiatową Policji w Legionowie. W wyznaczonej części budynku pełnią służbę także funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Zakres ich działalności nie był przedmiotem wizytacji.

W Komisariacie nie ma tymczasowego pomieszczenia przejściowego, w związku z czym większość czynności z osobami zatrzymanymi przeprowadza się na terenie PdOZ w Legionowie. Zdarza się jednak, że na czas sporządzenia protokołu zatrzymania lub przesłuchania, osoby zatrzymane przebywają w pokojach funkcjonariuszy. Tam też przyjmowane są osoby składające zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa albo świadkowie. Ich obecność na terenie placówki jest szczegółowo odnotowywana w księdze wejść i wyjść.
Przedstawiciele KMPT docenili, że w protokołach zatrzymania znajduje się informacja na temat ewentualnych widocznych obrażeń (lub ich braku) u osób zatrzymanych. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy nie wszystkie osoby zatrzymane są badane przez lekarza. Ponadto KMPT pozytywnie ocenia podejście do kwestii szkoleń przeprowadzanych w jednostce, obejmują one znaczną liczbę funkcjonariuszy i dotyczą wielu różnych obszarów.

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. W ocenie wizytujących wzmocnienia wymagają natomiast podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:

  • na komisariacie nie ma listy adwokatów/radców prawnych, którzy mogliby udzielić pomocy prawnej,
  • nie wszyscy zatrzymani badani są przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym),
  • w budynku komisariatu nie było informacji o możliwości złożenia skargi lub wykazu instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Szczegółowe rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę sytuacji osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT