Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w IV Komisariacie Policji w Łodzi.

Data: 
2019-08-08

W dniu 08 sierpnia 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował IV Komisariat Policji w Łodzi, ul. Kopernika 29/31. W czasie wizyty dokonano inspekcji pomieszczeń służbowych, radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz zapoznano się z wybraną dokumentacją, jak również wykonano dokumentację fotograficzną. Podczas wizytacji w komisariacie nie było osób zatrzymanych. 

Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. Stan materialny radiowozów i pomieszczeń służbowych oceniono pozytywnie. Budynek komisariatu został niedawno wyremontowany.  

Delegacja KMPT pozytywnie oceniła także prowadzoną przez funkcjonariuszy dokumentację związaną z przebiegiem służby jak również pełnienie nadzoru nad służbą funkcjonariuszy przez ich przełożonych. 
W ocenie delegacji KMPT wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:

  • każdej osobie konwojowanej z i do komisariatu zakładane są kajdanki w celach prewencyjnych; są one także stosowane podczas prowadzonych czynności z osobami zatrzymanymi; 
  • komisariat nie dysponował listą adwokatów, dzięki, której osoba zatrzymana mogłaby skontaktować się z wybranym przez siebie obrońcą;
  • w budynku komisariatu (w tym przy wejściu do jednostki) nie został umieszczony wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności;

Rekomendacje KMPT, mające na celu poprawę traktowania osób zatrzymanych i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT