Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Placówce Pielęgnacyjno-Opiekuńczej Dom Seniora Osmolice

Data: 
2019-09-03

W dniu 3 września oraz w dniu 5 września 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Placówkę Pielęgnacyjno-Opiekuńczą Dom Seniora Osmolice. Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń placówki (pokoi, sanitariatów), przeprowadzili rozmowy z pensjonariuszami i personelem oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją. W dniu wizytacji w placówce przebywały 22 osoby, co jest niezgodne z informacją zawartą w rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego, zgodnie z którą Dom Seniora Osmolice przeznaczony jest dla 11 osób. 
Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzanie sposobu traktowania osób przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. 
Warunki bytowe KMPT ocenił jako dobre. Jednakże, budynek nie jest pozbawiony barier architektonicznych, co uniemożliwia swobodne i bezpieczne poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Łazienki wyposażone są w prysznice z wysokim brodzikiem. W dniu wizytacji placówka nie była także wyposażona w windę. Ponadto w placówce nie jest dostępna instalacja przyzywowa. 
W trakcie oglądu placówki zwrócono uwagę, że w ogólnodostępnym miejscu nie były wywieszone dane teleadresowe do instytucji stojących na straży praw człowieka (Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka). 
Ponadto, osoby wizytujące ustaliły, że placówka dysponuje ubogą ofertą zajęć kulturalno-oświatowych dla pensjonariuszy, a także nie prowadzi żadnej terapii. 

Wnioski z wizytacji i zalecenia zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT