Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w I Komisariacie Policji w Łodzi.

Data: 
2019-10-14

14 października 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował I Komisariat Policji w Łodzi, ul. Sienkiewicza 28/30. Jednostka podlega Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. W czasie wizyty pracownicy dokonali inspekcji pomieszczeń służbowych i radiowozów, przeprowadzono rozmowy z personelem oraz osobą zatrzymaną, zapoznano się z wybraną dokumentacją, jak również wykonano dokumentację fotograficzną. 
Warunki materialne w jednostce zespół wizytujący ocenił jako dobre. Budynek komisariatu wybudowany został od podstaw w 2016 roku i jest utrzymywany w dobrym stanie. Zauważalnym mankamentem jest jednak stan radiowozów będących na wyposażeniu jednostki. W pojazdach odnotowano m.in. brak pasów bezpieczeństwa, monitoringu czy systemu komunikacji z funkcjonariuszami.
W ocenie delegacji KMPT wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami: 
• nie wszyscy zatrzymani są badani przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym) 
• warto we współpracy z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi opracować listę adwokatów i radców prawnych, z którymi można byłoby sprawnie skontaktować się w przypadku wystąpienia takiej konieczności (obecnie na Komisariacie brak jest jednolitej praktyki w zakresie zagwarantowania osobom zatrzymanym kontaktu z obrońcą). 

Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT