Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Ziębicach.

Data: 
2019-10-24

W dniu 24 października 2019 r.  przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Komisariat Policji w Ziębicach, przy ul. Wałowej 12 (woj. dolnośląskie). W trakcie wizyty przeprowadzono ogląd pomieszczeń Komisariatu (stanowiska służbowe funkcjonariuszy, pomieszczenie dyżurnego, sanitariaty), a także wybranych samochodów służbowych. Ponadto przeprowadzono rozmowy z p.o. Komendanta oraz wybranymi funkcjonariuszami. Dokonano także analizy rejestrów i dokumentacji prowadzonej w Komisariacie. W czasie wizytacji w placówce nie przebywały osoby zatrzymane.
Komisariat Policji w Ziębicach jest jedną z jednostek podległych Komendzie Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. W skład Komisariatu wchodzą:  Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne, Ogniwo Kryminalne, Rewir Dzielnicowych, jednoosobowe stanowisko ds. wykroczeń oraz jednoosobowe stanowisko ds. walki z przestępczością gospodarczą. W placówce służbę pełni łącznie 26 funkcjonariuszy, w tym 4 przebywających obecnie na długoterminowych zwolnieniach lekarskich.
Wizytujący zwrócili uwagę na wymagający poprawy stan pojazdów służbowych marki KIA i FIAT.  Obydwa auta przejechały ponad 200 tys. km, w samochodzie marki FIAT ujawniono dziurawe tapicerki, a zgodnie z otrzymanymi informacjami stan techniczny pojazdów powoduje konieczność częstego ich serwisowania. W opinii KMPT jednostce przydzielone powinny zostać nowe pojazdy, których stan zapewni bezpieczeństwo przebywających w nich funkcjonariuszy i osób zatrzymanych, a także umożliwi odpowiednie wykonywanie obowiązków służbowych.
Funkcjonariusze pełniący służbę w jednostce dysponują listą obrońców z urzędu wykonujących zawód w regionie. Lista udostępniana jest osobie zatrzymanej na żądanie. Zdaniem przedstawicieli KMPT poza listą adwokatów deklarujących pomoc z urzędu, w jednostce dostępna powinna być także lista wszystkich adwokatów i radców działających w okręgu, tak aby ułatwić dostęp do prawnika także tym osobom zatrzymanym, które zdecydują się na prawnika z wyboru. 
Wizytujący nie zaobserwowali w jednostce wykazu danych teleadresowych instytucji stojących na straży praw człowieka. W opinii Mechanizmu informacja taka umieszczona w widocznym miejscu stanowi realizację prawa osoby zatrzymanej do informacji. Jest także zabezpieczeniem przed niewłaściwym traktowaniem ze strony funkcjonariuszy.
Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT