Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KP Warszawa-Ursynów

Data: 
2019-10-28

W dniu 28 października 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych (PdOZ), zlokalizowane na terenie Komisariatu Policji Warszawa – Ursynów, ul. Janowskiego 7. 
Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.
Przedstawiciele KMPT odbyli wstępną rozmowę z Naczelnikiem Wydziału Prewencji, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, odbyli poufne rozmowy z osobami zatrzymanymi i policjantami pełniącymi służbę w PdOZ oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją. Na zakończenie wizyty delegacja KMPT przekazała wstępne wnioski Komendantowi komisariatu. 
Wizytowany PdOZ przygotowany jest na przyjęcie 15 osób zatrzymanych. W czasie wizytacji w PdOZ przebywały 4 osoby zatrzymane. 
Warunki materialne oceniono jako dobre. Wzmocnienia wymagają jednak podstawowe, minimalne gwarancje prewencji tortur. Nie wszyscy zatrzymani są badani przez lekarza lub nie posiadają obrońcy, od samego początku zatrzymania.
Delegacja miała też uwagi do sposobu dokumentowania pouczeń o przysługujących prawach w przypadku cudzoziemców, nie władających językiem polskim. W analizowanej dokumentacji brak było bowiem informacji o języku, w którym komunikuje się zatrzymany. Jednocześnie funkcjonariusze nie korzystali z pomocy tłumacza, a zarówno protokoły, jak i oświadczenia podpisywane przez zatrzymanych, sporządzone były w języku polskim.


Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT