Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Iłży (ul. Przy Malenie 1a).

Data: 
2019-11-25

25 listopada 2019 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji w Iłży, ul. Przy Malenie 1a. W czasie wizytacji pracownicy dokonali inspekcji pomieszczeń służbowych i oznakowanego radiowozu, przeprowadzili rozmowy z personelem oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją, jak również wykonali dokumentację fotograficzną. W trakcie wizytacji na terenie Komisariatu nie przebywały żadne osoby zatrzymane. 
Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy, funkcjonariusze znają i stosują przepisy dot. pouczeń osób zatrzymanych o przysługujących im uprawnieniach, stosowania środków przymusu bezpośredniego etc. 
W związku ze sposobem funkcjonowania Komisariatu zespół wizytujący zauważył jednak obszary wymagające istotnej poprawy. Przede wszystkim Komisariat Policji w Iłży nie jest objęty systemem monitoringu wizyjnego, nie funkcjonuje dyżurka oraz nie prowadzi się rejestru wyjść i wejść na teren Komisariatu. Taka sytuacja, z perspektywy ochrony przed torturami i innym nieludzkim traktowaniem jest niedopuszczalna, bowiem uniemożliwia skontrolowanie przebiegu czy długości pobytu osób trzecich w jednostce, stwarzając idealne warunki do stosowania przemocy.


Dalsze rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT