Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Zielonce

Data: 
2019-11-28

W dniu 28 listopada 2019 r.  przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Komisariat Policji w Zielonce, przy ul. Piastowskiej 17. Jednostka podlega Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie. W trakcie wizyty przeprowadzono ogląd pomieszczeń Komisariatu (pomieszczenia służbowe funkcjonariuszy, stanowisko dyżurnego, pomieszczenia przejściowe dla osób zatrzymanych), przeprowadzono rozmowę z Komendantem, a także dokonano analizy rejestrów i dokumentacji prowadzonej w Komisariacie. W czasie wizytacji w placówce nie przebywały osoby zatrzymane.
Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. Zatrzymanym cudzoziemcom zapewnia się udział tłumacza w czynnościach, w jednostce dostępna jest także lista wszystkich adwokatów i radców działających w okręgu. Warunki bytowe pomieszczeń przejściowych dla osób zatrzymanych są bardzo dobre.
W ocenie delegacji KMPT wzmocnienia wymagają podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
•    nie wszyscy zatrzymani są badani przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym) 
•    w budynku komisariatu (w tym przy wejściu do jednostki) nie został umieszczony wykaz instytucji stojących na straży praw człowieka, do których poszkodowani mogliby zwrócić się o podjęcie interwencji, w przypadku zaistnienia takiej konieczności;
•    przesłuchania odbywają się w pokojach policjantów i nie są nagrywane.
Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT