Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację w Komisariacie Policji w Piaskach (ul. Braci Spozów 19).

Data: 
2019-12-02

W dniu 2 grudnia 2019 r.  przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Komisariat Policji w Piaskach, przy ul. Braci Spozów 19. Jednostka podlega Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku. W trakcie wizyty przeprowadzono ogląd pomieszczeń Komisariatu (pomieszczenia służbowe funkcjonariuszy, stanowisko dyżurnego), przeprowadzono rozmowę z Zastępcą Komendanta, a także dokonano analizy dokumentacji prowadzonej w Komisariacie. W czasie wizytacji w placówce nie przebywały osoby zatrzymane.
Delegacja KMPT nie uzyskała informacji wskazujących, by wobec osób pozostających w dyspozycji Policji stosowane były tortury lub inne formy złego traktowania. W ocenie wizytujących wzmocnienia wymagają jednakże podstawowe zabezpieczenia służące ochronie przed torturami:
•    nie prowadzi się rejestru wyjść i wejść na teren Komisariatu. Taka sytuacja, z perspektywy ochrony przed torturami i innym nieludzkim traktowaniem jest niedopuszczalna, bowiem uniemożliwia skontrolowanie przebiegu czy długości pobytu osób trzecich w jednostce;
•    nie wszyscy zatrzymani badani są przez lekarza (policjanci kierują się w tej kwestii prawem krajowym);
•    komisariat nie dysponował listą adwokatów i radców prawnych, dzięki której osoba zatrzymana mogłaby skontaktować się z wybranym przez siebie obrońcą;
•    przesłuchania odbywające się w pokojach policjantów nie są nagrywane;
•    Komisariat Policji nie jest objęty systemem monitoringu wizyjnego.
Powyższe wnioski mają charakter wstępny. Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.


 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT