Zawartość

Wizytacja KMPT w Placówce Całodobowej Opieki - Pielęgniarskiego Domu Opieki Ariadna w Milanówku.

Data: 
2020-02-10

W dniu 10.02.2020 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Pielęgniarskiego Domu Opieki Ariadna w Milanówku.
Placówka pełni całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku, osobami przewlekle chorymi, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, lecz z uwagi na podeszły wiek, schorzenia, warunki rodzinne oraz sytuację życiową wymagają stałej opieki. Koszt pobytu mieszkańca wynosi 2600 zł miesięcznie. Kwota ta obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, całodobową opiekę, opiekę lekarza z pobliskiej przychodni. Powyższa kwota nie obejmuje kosztów wykupu leków, leczenia specjalistycznego, pieluchomajtek. W dniu wizytacji w placówce przebywało 14 mieszkańców (brak ubezwłasnowolnionych).
Delegacja KMPT oceniła warunki bytowa jako przeciętne. Placówka mieści się w piętrowym domu jednorodzinnym, pokoje są 1-, 2-, 3- osobowe, posiadają podstawowe wyposażenie (łózko, stolik, krzesło, telewizor). W niektórych pokojach ściany wymagały odmalowania, widać było na nich obdrapania, zabrudzenia. W drzwiach do toalety była wybita szyba zastąpiona materiałem. Dom nie jest wyposażony w instalację przywoławczą i monitoring.  Placówka nie w pełni jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wyposażona jest co prawda w pewne ułatwienia w toaletach (poręcze) oraz w windę, jednak warunki architektoniczne i zastosowane rozwiązania nie spełniają standardów dostępności dla takich osób. 
W placówce nie prowadzi się rejestru stosowania przymusu bezpośredniego (wymagany ustawą), rejestru osób przyjętych do placówki (tzw. rejestr ewidencji), obrażeń, skarg, wydarzeń nadzwyczajnych (np. upadków, samouszkodzeń, etc.), zgonów, wizyt lekarskich. Jedynym rejestrem jest ewidencja wyjść i odwiedzin. Placówka nie posiada ponadto żadnych procedur regulujących zasady postępowania personelu (np. w przypadku wystąpienia zachowań agresywnych wśród pensjonariuszy). Nie ma również regulaminu (ew. zbioru zasad), który określałby prawa i obowiązki mieszkańcom.
Do dyspozycji mieszkańców jest teren zewnętrzny (zabezpieczony ogrodzeniem), z którego mogą korzystać bez ograniczeń, o ile warunki pogodowe na to pozwalają. 
 
Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT