Zawartość

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KRP Warszawa IV (ul. Żytnia 36)

Data: 
2020-02-13

W dniu 13 lutego 2020 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych (PdOZ), zlokalizowane na terenie Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV – Bemowo, Wola - ul. Żytnia 36. Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję oraz rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania.


Przedstawiciele KMPT odbyli wstępną rozmowę z Komendantem oraz Zastępcą Komendanta KRP Warszawa IV, Naczelnikiem Wydziału Prewencji, dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, odbyli poufne rozmowy z osobami zatrzymanymi oraz funkcjonariuszami pełniącymi służbę w PdOZ oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją, w tym protokołami zatrzymań osób

Pojemność wizytowanego PdOZ wynosi 18 osób jednak w dniu wizytacji jedna z dziewięciu cel była wyłączona z użytku w związku z uszkodzeniami wyposażenia, które mogłyby potencjalnie zagrozić bezpieczeństwu osób zatrzymanych. Faktyczna pojemność wizytowanego PdOZ w trakcie wizytacji wynosiła zatem 16 miejsc. W czasie wizytacji w PdOZ przebywało 12 osób zatrzymanych. 

Warunki materialne oceniono jako dobre. Wzmocnienia wymagają jednak podstawowe, minimalne gwarancje prewencji tortur. Nie wszyscy zatrzymani są badani przez lekarza lub nie posiadają obrońcy, od samego początku zatrzymania. Pozytywną praktyką zauważoną przez wizytujących jest natomiast prewencyjne badanie cudzoziemców z którymi nie można porozumieć się w języku polskim.

Pozostałe uwagi zostaną omówione szczegółowo w raporcie powizytacyjnym.

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT