Zawartość

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie-wizytacja tematyczna - sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń CPT, przedstawionych polskim władzom w raporcie z wizyty w 2017 r. i SPT w lipcu 2018 r.

Data: 
2020-03-04

W dniu 4 marca 2020 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych zlokalizowane na terenie Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. 
Celem wizytacji było sprawdzenie traktowania i warunków detencji osób zatrzymanych przez Policję, rekomendowanie rozwiązań, które wzmocnią ich ochronę przed ryzykiem tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz karania oraz sprawdzenie realizacji zaleceń wynikających z Raportu Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz z Raportu Podkomitetu ONZ ds. Zapobiegania Torturom oraz innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu, Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (SPT).
Przedstawiciele KMPT dokonali oglądu wybranych przez siebie pomieszczeń, zapoznali się z wybraną dokumentacją oraz odbyli rozmowy z osobami zatrzymanymi oraz z personelem. 
Jednostka przygotowana jest na przyjęcie 21 osób zatrzymanych. Warunki materialne oceniono jako dobre. Policjanci pełniący służbę w PdOZ nie mieli wiedzy na temat standardów CPT oraz SPT oraz Protokołu Stambulskiego. Rekomendacje przedstawione przez Komitet w zakresie minimalnych gwarancji prewencji tortur m.in. dostęp wszystkich zatrzymanych do badań lekarskich oraz obrońcy od samego początku zatrzymania, nie zostały zrealizowane. 
Szczegółowe wnioski oraz rekomendacje KMPT zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji. 
 

Autor informacji: 
Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT