Zawartość

Wizytacja KMPT w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych przy KPP w Piasecznie - wizytacja tematyczna - sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń SPT, przedstawionych polskim władzom w raporcie z wizytacji w lipcu 2018 r.

Data: 
2020-08-04

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT