Zawartość

Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" w Elblągu

Data: 
Od 2016-06-20 do 2016-06-21

W dniach 20-21 czerwca zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz  oraz przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili wizytację Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu. Przeznaczony jest on dla 135 osób, w tym dla 85 osób w podeszłym wieku i 50 osób przewlekle somatycznie chorych.

W ocenie przedstawicieli KMP mieszkańcy mają zapewnione dobre warunki bytowe. Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych, zatem osoby poruszające się na wózku nie mają problemu z przemieszczaniem się w dowolne miejsca. Dom jest placówką otwartą, mieszkańcy mogą swobodnie wychodzić poza jego teren.

Osoby, które ze względu na stan zdrowia (np. zaburzenia pamięci lub orientacji) mogą mieć trudności z powrotem do placówki, wyposażane są - na czas pobytu poza Domem - w urządzenia GPS umożliwiające ich zlokalizowanie.

Dobrą praktyką jest także wyodrębnienie w placówce stanowiska komputerowego ze Skype’em, przy którym mieszkańcy, z pomocą personelu, mogą skontaktować się z bliskimi.

Podczas indywidualnych rozmów z przedstawicielami KMP mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do pobytu w Domu.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT