Godło RP
Zawartość

Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej "Gniazdo Rodzinne" w Warszawie-Wesołej (ul. Kilińskiego 10/12)

Data: 
Od 2016-08-18 do 2016-08-19

18-19.08.2016 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili wizytację w Domu Pomocy Społecznej Gniazdo Rodzinne w Warszawie- Wesołej. Dom ten prowadzony jest przez Fundację, której założycielem i prezesem jest ks. Stefan Wysocki – proboszcza parafii Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej oraz kapelana Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

W czasie wizytacji pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji zwrócili uwagę na dobrą atmosferę panującą w placówce oraz zaangażowanie pracowników w opiekę nad mieszkańcami.

Pensjonariuszom zapewniono również dobre warunki bytowe.

Wśród nieprawidłowości, na które zwrócili uwagę wizytujący należy wymienić przede wszystkim prowadzenie prac mających na celu uruchomienie w placówce systemu monitoringu wizyjnego.

Ponadto przedstawiciele KMP zalecili sprawdzenie dostępu wszystkich mieszkańców, w tym osób leżących i o obniżonej sprawności fizycznej, do sygnalizacji przywoławczej.

Zwrócono uwagę również na potrzebę pełnego dostosowania placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT