Godło RP
Zawartość

Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach (ul. Traktorzystów 42)

Data: 
Od 2016-08-29 do 2016-08-30

W dniach 29-30.08.2016 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji przeprowadzili wizytację Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” Katowice. Przeznaczony jest on dla 98 kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku.

W ocenie przedstawicieli KMP mieszkańcy mają zapewnione dobre warunki bytowe. Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych, zatem osoby poruszające się na wózku nie mają problemu z przemieszczaniem się w dowolne miejsca. Dom jest placówką otwartą, mieszkańcy mogą swobodnie wychodzić poza jego teren. Wśród mocnych stron na uwagę zasługuje fakt, że radca prawny zatrudniony w Domu zajmuje się również nieodpłatnie sprawami mieszkańców. Ponadto w Domu funkcjonuje punkt bezpłatnej pomocy prawnej, z którego mogą korzystać mieszkańcy.

Podczas indywidualnych rozmów z przedstawicielami KMP mieszkańcy nie zgłaszali uwag co do pobytu w Domu.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT