Godło RP
Zawartość

Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Data: 
Od 2016-10-05 do 2016-10-06

W szpitalu wizytujący poddali krytyce brak chwilowych zwolnień pacjentów z unieruchomienia podczas stosowania przymusu bezpośredniego oraz stosowanie monitoringu wizyjnego w łazience izolatki bez funkcji maskującej części intymne pacjentów korzystających z tego sanitariatu.

Wizytując Dom Pomocy Społecznej w Bobrku przeznaczonych dla mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną, przedstawiciele Mechanizmu zwrócili uwagę na potrzebę zapewnienia konsultacji  specjalisty w dziedzinie autyzmu dla dwóch mieszkańców Domu, którzy poza niepełnosprawnością intelektualną mają zdiagnozowany również autyzm. Połączenie obu schorzeń powoduje w praktyce, że wobec tych mężczyzn stosowane są ograniczenia wynikające z potrzeby zapewnienia im bezpieczeństwa (ich pokoje są zamykane na noc w związku z podejmowanymi przez nich próbami ucieczek, dewastacją sprzętów kwaterunkowych oraz rozmontowywaniem gniazdek elektrycznych). Jeden z mieszkańców przebywa w pokoju, który w związku z zastosowanymi zabezpieczeniami (wewnętrzna krata okienna, grzejnik osłonięty kratą) przypomina celę więzienną. W związku z tym, pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji zalecili zdemontowanie krat i zastosowanie innego rodzaju zabezpieczeń nie rodzących skojarzeń z więzieniem. W odniesieniu do drugiego z mieszkańców, wizytujący zwrócili uwagę na fakt, że w związku zamieszkiwaniem przez niego w pokoju z dwoma innymi mieszkańcami, stosowany wobec niego środek bezpieczeństwa (zamykanie pokoju na noc), powoduje automatyczne i niczym nieuzasadnione ograniczenie praw współmieszkańców. Przedstawiciele KMP zalecili w związku z tym zmianę ich zakwaterowania.   

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT