Godło RP

Wizytacja w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie

Data: 
Od 2016-10-24 do 2016-10-25

24-25 października 2016 r. reprezentanci Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytowali Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie.

Wizytujący zidentyfikowali wśród zatrzymanych potencjalne ofiary tortur w kraju pochodzenia, przy czym w ich dokumentacji fakt ten nie został odnotowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dlatego też obecnie analizowane jest zastosowanie wobec nich obowiązującego funkcjonariuszy Straży Granicznej „Algorytmu dotyczącego zasad postępowania Straży Granicznej w z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania”.

Wątpliwości KMP wzbudziło również zapewnienie małoletnim cudzoziemcom bez opieki odpowiedniego dostępu do opieki medycznej oraz kwestia dostępu do tłumacza.

Cudzoziemcy, z którymi przedstawiciel KMP przeprowadził rozmowy indywidualne, nie wnosili zastrzeżeń w zakresie traktowania przez pracowników wizytowanej placówki.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT