Godło RP
Zawartość

Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie oraz jego filiach w Ostrowie Krupskim, Stężycy Nadwieprzańskiej i Bzowcu

Data: 
Od 2016-11-08 do 2016-11-10

W dniach 8-10 listopada 2016 r., przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytowali Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie (przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) oraz jego file: w Bzowcu (dla osób przewlekle psychicznie chorych), w Ostrowie Krupskim i Stężycy Nadwieprzańskiej (dla osób somatycznie chorych). W czynnościach uczestniczył Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich oraz eksperci z dziedziny medycyny.

W DPS i w jego filiach mieszkańcy są dobrze traktowani, poza niewłaściwą praktyką (ujawnioną w filii w Stężycy Nadwieprzańskiej) zmieniania mieszkańcom pieluchomajtek w obecności osób trzecich i przy otwartych drzwiach, co narusza intymność rozbieranych pensjonariuszy.

Dobrą działalność filii w Ostrowie Krupskim z kolei utrudnia kilku mieszkańców nadużywających alkoholu. Mimo wysiłków kadry placówki (m.in. pomagających w dostaniu się na terapię antyalkoholową), ok. 3 pensjonariuszy codziennie wprowadza się w stan upojenia alkoholowego i bywa ordynarna wobec innych osób. Interwencje policji i pobyt agresywnych nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień, nie zmieniają postawy pijących. Personel jest bezradny i podejmuje takie bezprawne działania, w trosce o innych pensjonariuszy, jak konfiskata i wylewanie alkoholu należącego do nadużywających alkoholu mieszkańców. Sytuacja ta ilustruje niestety ogólnopolski problem alkoholizmu niektórych mieszkańców domów pomocy społecznej, zakłócających ostatnie lata życia pozostałych pensjonariuszy.

Wizytujący dobrze ocenili warunki bytowe zagwarantowane mieszkańcom DPS i jego filii, jak i zapewniony dostęp do opieki psychiatrycznej.

W DPS w Krasnymstawie bardzo prężnie działa samorząd mieszkańców, który podejmuje liczne przedsięwzięcia mające na celu ochronę praw podopiecznych DPS. Ponadto wizytujący bardzo dobrze ocenili objęcie całodniowymi, indywidualnymi oddziaływaniami mieszkańca przejawiającego agresywne zachowania.

Kwestią wymagającą poprawy jest natomiast obowiązujący w placówce w Krasnymstawie zakaz samodzielnych wyjść poza teren DPS oraz pełniejsze dostosowanie wszystkich filii placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT