Godło RP
Zawartość

Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie

Data: 
Od 2017-07-12 do 2017-07-13

W dniach 12-13 lipca 2017 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Dom Pomocy Społecznej w Jordanowie. Wizytujący nie otrzymali sygnałów świadczących o niewłaściwym traktowaniu pensjonariuszy. Opinie na temat personelu były bardzo ciepłe i serdeczne.

Warunki bytowe zapewnione mieszkańcom należy uznać za dobre. Wizytujący dostrzegli jednak konieczność wymiany mebli w niektórych pomieszczeniach, dostosowania jednego z dwu budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz pilniejszego zwracania uwagi na higienę mieszkańców.

Delegacja odnotowała też przypadki nie odnotowywania, zgodnie z przepisami, zastosowania przymusu bezpośredniego wobec agresywnych mieszkańców, konfiskowanie alkoholu przez personel, popsutą sygnalizację przywoławczą w dwóch pokojach mieszkalnych. Wizytujący zwrócili też uwagę na zły stan nawierzchni na zewnątrz placówki, sprawiający trudności w poruszaniu się i stwarzający ryzyko upadku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Pozytywnie oceniono:

 • przestronny teren zewnętrzny, służący rekreacji mieszkańców,
 • dostosowanie jednego z dwu budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • działania remontowe służące polepszeniu warunków bytowych mieszkańców,
 • zatrudnienie psychologa na pełen etat oraz wpieranie go w jego działalności,
 • zestaw informacji dostępnych na tablicach informacyjnych placówki, m.in. numer infolinii RPO,
 • konsultowanie jadłospisu z samorządem mieszkańców,
 • systematyczne kontrole pracy personelu, dokonywane przez dyrektora i kierowników działów (kontrole doraźne i okresowe),
 • działalność prewencyjną mająca na celu ostudzenie emocji po sytuacjach konfliktowych w formie: rozmów z mieszkańcami (także przez psychologa), spotkań
 • z dzielnicowym, kuratorem, analizy zachowań pod kątem możliwych zmian procedur,
 • organizację posiedzeń sądu na terenie placówki.
 • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
  Wizytacje KMPT