Zawartość

Wizytacja w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o - Oddziale Psychiatrycznym w Sosnowcu (ul. Zegadłowicza 3)

Data: 
Od 2017-09-13 do 2017-09-14

W dniach 13-14 września 2017 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Oddział Psychiatryczny w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o., w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3.

Warunki bytowe zapewnione pacjentom należy uznać za średnie. Niektóre pomieszczenia (sale chorych, stołówka, toalety) wymagają odświeżenia. Zespół wizytujący miał też zastrzeżenia do krat w oknach w salach obserwacyjnych, monitoringu w toalecie, w jednej z sal pacjentów, braku zasłony prysznicowej, deski sedesowej, mydła i ręczników do rąk w niektórych toaletach. Oddział nie jest też dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.                                  

W czasie rozmów indywidualnych pacjenci, co do zasady, pozytywnie ocenili traktowanie przez personel. Pojawiały się jednak głosy, że pielęgniarki są opryskliwe, zaś lekarze trudno dostępni i poświęcają pacjentom mało czasu. Pacjenci skarżyli się także na brak dostępu do świeżego powietrza (oddział posiada ogrodzony teren zewnętrzny, który umożliwia codzienny dostęp pacjentów do świeżego powietrza) oraz brak zajęć kulturalno-oświatowych (aktualnie w placówce jest wakat na stanowisku terapeuty zajęciowego).

Wątpliwości przedstawicieli KMPT wzbudził też przypadek przyjęcia na oddział, za zgodą, obywatela Ukrainy. W dokumentacji medycznej pacjenta pojawia się informacja o barierze językowej i trudności personelu w komunikowaniu się z nim. Jednocześnie oświadczenie o wyrażenie zgody na leczenie sporządzone jest w języku polskim. Dokumentacja nie zawiera też podpisu pod oświadczeniem o zapoznaniu z regulaminem oddziału, prawami i obowiązkami. W powyższej sprawie szpital nie zapewnił pacjentowi tłumacza oraz nie zapewnił obcojęzycznej wersji ww. dokumentów.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT