Godło RP
Zawartość

Ponowna wizytacja w Domu Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich

Data: 
Od 2017-10-02 do 2017-10-03

W dniach 2-3.10.2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) rewizytowali Dom Pomocy Społecznej w Końskich.

Placówka ma 150 miejsc dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Po pierwszej wizytacji KMPT 26-27.02.2014 r. raport powizytacyjny zawierał 13 rekomendacji dotyczących m.in.: odnotowywania wszystkich przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego, zaprzestania karania mieszkańców, odbierania zgody osoby uprawnionej na przechowywanie dowodu osobistego, wywieszenie w ogólnodostępnych miejscach adresów instytucji stojących na straży praw człowieka, podawania mieszkankom ubezwłasnowolnionym leków antykoncepcyjnych jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez opiekuna prawnego zgody sądu w tym zakresie, rozważenia możliwości dostosowania łazienek do potrzeb osób samodzielnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przedstawiciele KMPT ustalili teraz, że dyrektorka DPS zrealizowała zalecenia. Jednocześnie wskazała na problem długiego czasu oczekiwania na zgodę sądu w zakresie podjęcia decyzji o podawaniu mieszkankom ubezwłasnowolnionym leków antykoncepcyjnych (kilka miesięcy).

Przedstawiciele KMPT w czasie indywidualnych rozmów z mieszkańcami nie odebrali sygnałów świadczących o złym traktowaniu. Warunki bytowe należy ocenić jako przeciętne. Z informacji uzyskanych od dyrektorki DPS wynika, że placówka otrzymała środki finansowe na termomodernizację obiektu. Zakończone prac remontowych przewidziano na połowę 2018 r. 

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT