Godło RP
Zawartość

Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie (ul. Dominikańska 40)

Data: 
Od 2018-03-06 do 2018-03-08

W dniach 28 lutego-1 marca 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził wizytację Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile. Placówka przeznaczona jest dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych. Wizytujący bardzo dobrze ocenili warunki bytowe zapewnione mieszkańcom Domu oraz oferowaną im ofertę terapeutyczną. W związku z tym, iż opieka medyczna nad mieszkańcami sprawowana jest przez różne podmioty (firmę zewnętrzną oraz lekarzy w ramach NFZ) wątpliwości eksperta KMPT wzbudził sposób dokumentowania, a tym samym przekazywania sobie informacji o stanie zdrowia i leczeniu osób chorych. Zostaną one przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT