Zawartość

Wizytacja w Policyjnej Izbie Dziecka w Bielsku-Białej

Data: 
Od 2018-03-19 do 2018-03-20

W dniach 19 -20 marca 2018 r., Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Policyjną Izbę Dziecka w Bielsku-Białej. Wizytujący dobrze ocenili warunki bytowe oraz  traktowanie nieletnich przebywających w Izbie. Również przebywające w Izbie dzieci pozytywnie wypowiadały się o pobycie w placówce.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wykonywania telefonów do rodzin/opiekunów prawnych oraz adwokatów. Jak wykazała analiza dokumentacji, nieletni chętnie i wielokrotnie dzwonią do swoich najbliższych. Prawo do poinformowania osoby najbliższej zatrzymaniu jest bowiem jedną z podstawowych gwarancji ochrony przed nieludzkim traktowaniem. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób nieletnich, dla których pobyt w miejscu detencji jest niejednokrotnie traumatycznym przeżyciem. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur bardzo dobrze ocenia przyjętą praktykę.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne

    Wizytacje KMPT