Godło RP

Wizytacja w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej

Data: 
Od 2018-07-18 do 2018-07-19

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur oraz przedstawiciel Zespołu d/s Równego Traktowania przeprowadzili wizytację w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

W dniach 18 – 19 lipca 2018 roku Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytował Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, przy ul. Dokudowskiej 19. Ośrodek przeznaczony jest dla 130 osób. W dniu wizytacji w Ośrodku przebywało 41 cudzoziemców, w tym: 8 rodzin (11 osób dorosłych, 24 dzieci) oraz 6 samotnych kobiet.

Wizytujący ocenili warunki bytowo - sanitarne w ośrodku jako wymagające poprawy, szczególnie w pokojach mieszkalnych przeznaczonych dla przebywających w ośrodku Cudzoziemców. Uwagę Zespołu zwróciły jednak starania kierownictwa i personelu ośrodka zmierzające w kierunku poprawy standardu pomieszczeń, w których przebywają Cudzoziemcy.

W ocenie wizytujących na pochwałę zachowuje zakres informacji przekazywanych cudzoziemcom przy przyjęciu do ośrodka, w tym także dotyczących podmiotów świadczących nieodpłatną pomoc prawną.

 W trakcie prowadzonych czynności ujawniono, iż w pokoju izolacyjnym kamera monitoringu nie posiada funkcji podczerwieni, w związku z czym pomieszczenie musi być oświetlane także w nocy. W pomieszczeniu brak jest możliwości regulacji natężenia światła, co może skutkować problemami z zaśnięciem osób poddanych izolacji.

Rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, mające na celu poprawę traktowania osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, warunków ich pobytu i wzmocnienie ich ochrony przed torturami zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT