Zawartość

Wizytacja w Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie (ul. Jagiellońska 71).

Data: 
Od 2018-07-23 do 2018-07-24

W dniach 23-24 lipca 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wraz z ekspertem KMPT lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych,  wizytowali Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 71. DPS przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych. Dysponuje 92 miejscami. W dniu wizytacji w placówce przebywały 74 osoby.

Celem wizytacji KMPT, zgodnie z art. 19 OPCAT, było sprawdzania sposobu traktowania osób przebywających w placówce, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Warunki bytowe Domu zostały uznane przez osoby wizytujące za dobre. Z pewnością mocną stroną placówki jest ogród wraz terenem zielonym. Pomieszczenia, w których przebywają mieszkańcy są czyste i schludne. Na aprobatę zasługuję możliwość samodzielnego urządzenia pokoju przez mieszkańca. DPS dysponuje pomieszczeniem do rehabilitacji, salą terapii oraz bogatą biblioteką. DPS jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nie we wszystkich sanitariatach jest brodzik bez progu. Ponadto przy muszli ustępowej nie było poręczy umożliwiającej łatwiejsze korzystanie z niej.

W trakcie przeprowadzania czynności przez przedstawicieli KMPT zwrócono uwagę, iż miejscach ogólnodostępnych nie wywieszono adresów instytucji stojących na straży praw człowieka.

W trakcie wizytacji nie otrzymano od mieszkańców żadnych sygnałów mogących świadczyć o złym i poniżającym traktowaniu. Opinie jakie wyrażano na temat personelu i pobytu w placówce były pozytywne. Jednakże w trakcie rozmów mieszkańcy wskazywali, iż nie wiedzą jakie leki biorą oraz  że zalecona dieta nie zawsze jest w pełni realizowana.

Analiza dokumentacji natomiast ujawniła, iż tylko do części akt mieszkańców dołączane były: oświadczenie o możliwości przechowywania przedmiotów wartościowych w depozycie, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku, oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wewnętrznego, oświadczenie o tym, że DPS nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty złożone do depozytu. 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT