Godło RP
Zawartość

Wizytacja w Placówce Całodobowej Opieki - Dom Seniora "Przystań" w Ścinawie.

Data: 
Od 2018-09-17 do 2018-09-18

W dniach 17-20 września 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną całodobowej placówki opiekuńczej - Domu Seniora „Przystań” w Ścinawie. 

W ramach czynności wizytujący przeprowadzili rozmowy z właścicielami placówek, dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, przeprowadzili indywidualne rozmowy z mieszkańcami oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją. Przedstawiciele KMPT nie napotkali trudności w realizacji zadań.

Zebrane podczas wizytacji informacje zostaną poddane analizę w Biurze RPO.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT