Zawartość

Wizytacja w Placówce Całodobowej Opieki - Domek z Sercem w Radwanicach

Data: 
Od 2018-09-19 do 2018-09-20

W dniach 17-20 września 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną całodobowej placówki opiekuńczej: Domku z Sercem w Radwanicach.

W ramach czynności wizytujący przeprowadzili rozmowy z właścicielami placówek, dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, przeprowadzili indywidualne rozmowy z mieszkańcami oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją. Przedstawiciele KMPT nie napotkali trudności w realizacji zadań.

Zebrane podczas wizytacji informacje zostaną poddane analizę w Biurze RPO.

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT