Godło RP

Wizytacja w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym - Veni Vidi Vici w Grębiszewie

Data: 
Od 2018-10-15 do 2018-10-16

W dniach 15-16 października 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Veni, Vidi, Vici znajdujący się w Grębiszewie przy ul. Rozwojowej 79. W wizytacji uczestniczyła również ekspertka współpracująca z KMPT, dr n. med. Joanna Klara Żuchowska.

Celem wizytacji zapobiegawczej przedstawicieli KMPT było sprawdzenie sposobu traktowania pacjentów i ocena ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Warunki bytowe placówki zostały uznane za bardzo dobre. Wszystkie pomieszczenia były czyste i zadbane. Zakład wolny był od przykrych zapachów. ZOL dysponuje także bogatą ofertą rehabilitacji. Placówka w większej mierze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wizytujący zwrócili uwagę, że w ogólnodostępnym miejscu wywieszone były dane teleadresowe Rzecznika Praw Pacjenta. Informację te należałoby uzupełnić o dane teleadresowe Rzecznika Praw Obywatelskich czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wizytujący zwrócili również uwagę na brak procedury regulującej możliwość złożenia skargi przez osoby przebywające w placówce.

W trakcie wizytacji nie otrzymaliśmy od pensjonariuszy żadnych sygnałów mogących świadczyć o złym i poniżającym traktowaniu.

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT