Zawartość

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził ponowną wizytację w Zakładzie Karnym w Bydgoszczy-Fordonie - wizytacja tematyczna (dostosowanie jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych)

Data: 
Od 2018-11-13 do 2018-11-15

W dniach 13 – 15 listopada 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wraz z ekspertem z Fundacji Polska Bez Barier przeprowadzili rewizytację Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie w celu sprawdzenia sposobu traktowania osób pozbawionych wolności, a także realizacji zaleceń wydanych po wizytacji przeprowadzonej w 2016 r. (Raport i odpowiedzi organów na zalecenia KMPT dostępne są pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kmp/od-1458736200-do-1458822600-krajow...).

Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy skazanych realizujących umowy o zatrudnienie, a także dla skazanych niewidomych i słabo widzących odbywających karę w systemie terapeutycznym. Pojemność jednostki wynosi 616 miejsc. W dniu wizytacji w Zakładzie Karnym przebywało ogółem 571 osadzonych, w tym 79 tymczasowo aresztowanych.

Po przeprowadzeniu czynności, przedstawiciele KMPT uznali za wykonane lub częściowo wykonane 33 z 48 wydanych uprzednio zaleceń, w tym 17 z 22 rekomendacji dotyczących dostosowania jednostki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Między innymi, osadzonym niesłyszącym lub niedosłyszącym zagwarantowano możliwość skorzystania z systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną. Każdej osobie z niepełnosprawnością lub o obniżonej sprawności ruchowej umożliwiono swobodny dostęp do przycisku przywoławczego, a także włączników światła oraz wieszaków poprzez ich obniżenie. Na uwagę zasługuje również dwukrotne zwiększenie obsady psychologicznej w dziale penitencjarnym od czasu poprzedniej wizytacji, a także likwidacja celi 9-osobowej celi mieszkalnej.

Niestety, w dalszym ciągu nie zdołano uporać się z sygnalizowanym przez KMPT problemem drzwi wejściowych do pomieszczeń, których szerokość nie przekracza 90 cm. Warto podkreślić, że dostosowanie pomieszczenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością może okazać się bezcelowe, jeśli zbyt wąskie wejście uniemożliwi dostęp do niego osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur podtrzymuje zalecenie dotyczące zapewnienia specjalistycznego transportu dla osadzonych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z oświadczenia dyrektora jednostki wynika, iż zawarta została umowa z prywatną firmą świadczącą usługi transportowe w celach medycznych, natomiast z ustaleń przedstawicieli KMPT wynika, iż żaden z ambulansów nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Poza kwestiami związanymi z realizacją zaleceń wydanych po wizytacji w 2016 r., przedstawiciele KMPT zwrócili uwagę m. in. na problem z odpowiednią wentylacją jednej z cel zabezpieczających.

Szczegółowe zalecenia zostaną przedstawione w raporcie powizytacyjnym.

 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT