Zawartość

Wzytacja w Placówce Całodobowej Opieki - Domu Seniora "70 plus" w Konstantynowie Łódzkim

Data: 
Od 2019-02-05 do 2019-02-06

W dniach 5-6 lutego 2019 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację placówki całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku, prowadzonej przez firmę Dom Seniora 70 Plus sp. z o.o. w Konstantynowie Łódzkim, ul. Łódzka 27/29.

Dom Seniora funkcjonuje od sierpnia 2018 r., w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie art. 67-69 ustawy o pomocy społecznej.  Zezwolenie na działalność na czas nieokreślony, wydał w formie decyzji Wojewoda Łódzki (nr decyzji RPS-III.9423.15.2018; nr w rejestrze RPS-III.9420.33.2018).

Placówka jest w stanie zapewnić opiekę 84 osobom. W dniach wizytacji przebywało w niej 60 mieszkańców.

Wizytujący dokonali oglądu wszystkich pomieszczeń Domu (m.in. pokoi, sanitariatów, jadalni), przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami, personelem i osobami odwiedzającymi swoich bliskich oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją.

Delegacja nie odnotowała sygnałów świadczących o złym traktowaniu mieszkańców. Przeciwnie, opinie na temat personelu były bardzo ciepłe i serdeczne. Opieka pielęgniarska była na wysokim poziomie.
Pozytywnie oceniono standard placówki oraz dalsze plany remontowe i modernizacyjne. Zwrócono jednak uwagę na konieczność odświeżenia niektórych pomieszczeń (jadalni i niektórych pokoi), gdyż widoczne były niewielkie zabrudzenia. Ponadto niektóre sanitariaty nie były w pełni przystosowane do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami.

Przedstawiciele KMPT zwrócili też uwagę na:
• kwestię wyjść mieszkańców poza teren Domu (z uwagi na obawę o bezpieczeństwo mieszkańców jest ono możliwe wyłącznie w towarzystwie opiekuna),
• brak codziennych zajęć dla podopiecznych (placówka od lutego 2019 r. nie posiada zatrudnionego terapeuty zajęciowego, aczkolwiek prowadzone są starania w tym zakresie. Aktualnie terapia zajęciowa prowadzona jest przez wolontariusza raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin),
• brak właściwej opieki psychologicznej (pomoc psychologiczną zapewnia psycholog-wolontariusz, nie ma ona jednak charakteru zorganizowanego i ciągłego),
• brak nocnej opieki pielęgniarskiej (w godzinach nocnych na dyżurze obecnych jest 2 opiekunów),
• konieczność zapoznania personelu z Protokołem stambulskim oraz dokumentowania odleżyn mieszkańców na specjalnym formularzu zawierającym schematy ciała, który byłby przechowywany w dokumentacji medycznej mieszkańca,
• brak ewidencji stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego (taki wymóg przewiduje art. 68a ust. 1 lit. d) ustawy o pomocy społecznej),
• konieczność założenie rejestru skarg i wyeksponowanie na terenie placówki danych teleadresowych instytucji stojących na straży praw człowieka, do których mogłyby zwrócić się zainteresowane osoby, w przypadku naruszenia ich praw.

Uwagi Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur i standardy, mające na celu poprawę opieki i warunków bytowych oraz zapobieganie złemu traktowaniu zostaną przedstawione w raporcie z wizytacji.


 

Galeria

  • Logo KMPT z napisem Wizytacje prewencyjne
    Wizytacje KMPT